Jak probíhá diagnostika zraku?

Postup tréninku zraku

Konkrétní příklady zlepšení výkonu

Kdo jsme a co řešíme?

Zrakový trénink SportSenses

Řešíme propojení a využití maximálního potenciálu neurovizuálního systému sportovců (propojení zrak- mozek- tělo). Zrak, který je zodpovědný za 80 % informací, které naše smysly dodávají mozku k vyhodnocení. Rychlost a přesnost zpracování přijaté informace mozkem. Nejdůležitějším bodem je trénink schopnosti předat získané a zpracované informace přesně a rychle do situací ve hře.

Co tréninkem získáte?

Zvýšení vnímavosti, zlepšení orientace v prostoru, zrychlení rozhodování, přesnější vidění, menší náročnost při pochopení pokynů trenéra, celkové zlepšení chování při sportu i mimo něj.

Zrakový trénink SportSenses

Řešíme propojení a využití maximálního potenciálu neurovizuálního systému sportovců (propojení zrak- mozek- tělo). Zrak, který je zodpovědný za 80 % informací, které naše smysly dodávají mozku k vyhodnocení. Rychlost a přesnost zpracování přijaté informace mozkem. Nejdůležitějším bodem je trénink schopnosti předat získané a zpracované informace přesně a rychle do situací ve hře.

Co tréninkem získáte?

Zvýšení vnímavosti, zlepšení orientace v prostoru, zrychlení rozhodování, přesnější vidění, menší náročnost při pochopení pokynů trenéra, celkové zlepšení chování při sportu i mimo něj.

KOMU UŽ JSME POMOHLI?

Cyklista

15 let

Výkonnostně výborně připravený, ale měl potíže s orientací v balíku. Stávalo se, že zavadil o kolo soupeře a následná zranění brzdila jeho kariéru. Vylepšením neuro-vizuálních dovedností se nám podařilo tento hendikep odstranit. Potíže ve zrakovém systému byly zanedbatelné. V tomto případě nejvíce pomohla práce na zpracování informací mozkem a následná koordinace oko-mozek-tělo.

Golfista

18 let

Potíže s odhadem vzdálenosti a rychlostí neurovizuálního systému (přenos informace oko-mozek-tělo). Prvním bodem, který jsme napravovali, byl špatný odhad hráč-míček a následné potíže v celé pohybové kaskádě při odpalu. Po nápravě potíží došlo nejen ke zlepšení odpalu, ale také ke zlepšení patování, celkové orientace a odhadu vzdáleností na hřišti.

Hokejový brankář

16 let

S trenérem rok řešili, proč se není schopen postavit správně do osy střely. Při vyšetření se ukázalo, že vizuální systém brankáře není schopen dodat mozku správnou informaci, kde že ta osa střely je. Po ročním cvičení už mozek osu střely našel a brankář se dostal až do mládežnické reprezentace České republiky.

Tenistka

24 let

Při tenise je důležité přesně vidět a vyhodnocovat pohyby protihráče a poté přejít pohledem na míček pro ideální úder. Při vyšetření jsme zjistili potíže s okohybnými svaly, které umožňují přesný pohled do dálky. Druhým nedostatkem zraku byl pomalý přechod z dálky na blízko. Po nápravě těchto nedostatků a další práci na zlepšení vnímání hráčky došlo k výraznému zlepšení hry.

Testujeme mládežnickou reprezentaci

“Zároveň kluky v rámci jednoho off-ice tréninku otestujeme, jak na tom se zrakem jsou,“ říká předseda brankářské komise Radek Toth.

Tréninkový program

Zrakový trénink

V prvních 3 měsících napravujeme nedostatky v okohybném systému. Trénink se provádí každý den v pohodlí domova nebo na sportovišti. Klient postupuje podle zadaných instrukcí a využívá tréninkových pomůcek, které dostane při vstupu do tréninkového programu.

Neuro-adaptační trénink

Druhé tři měsíce jsou založeny na mírně dynamickém zrakovém tréninku Neurotracker. Důležitá fáze, kdy je nutné docílit co největšího využití nového nastavení zrakového systému mozkem. Nebo-li přejít ze statických cvičení do dynamických.

Trénink dynamického zraku

Za použití SportSenses Vision Board rozvíjíme schopnost použití zraku a vyhodnocení informací v dynamických podmínkách. SportSenses Vision Board umožňuje trénink v klidovém stavu i při fyzickém zatížení.

Neuro-vizuální trénink

Neuro-vizuální trénink vytvořený s trenérem daného sportu/postu – např. trenér brankařů. Tento trénink je individuální mix ze všech našich možností a dovedností doplněný o návaznost na reálné situace v daném sportu.

O nás

“Měl jsem to štěstí, že jsem se díky jedinečnosti svého přístupu dostal ke sportovcům na vrcholové úrovni nejen z České republiky. A nejen k nim, ale i ke sportovcům kolem 15 let. Tady se totiž rodí budoucí hvězdy. Neuro-vizuální trénink jim k tomu může přispět tou pomyslnou poslední kapkou, která jim umožní splnit si sny.

Je úžasné, že obor, jakým je optometrie, má v sobě tak neskutečný prostor pro zlepšování života a výkonnosti sportovců. A mě baví a naplňuje, že mohu být přitom.”

Tomáš Pospíchal, sportovní optometrista